Zeebrieven 1710

3.1.1710
Pieter Tresschouw en Mourits Draijer, eigenaars "de Princes Marie van Vriesland", 250, schipper Paulus de Jong, Amsterdam

4.1.1710
schipper Willem Beemsterman, Amsterdam, "de Dorothea", 250
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de jonge Isaac", 70

7.1.1710
schipper Douwe Sieuwertsz, Hindeloopen, ww, "de Jacoba", 60
schipper Jan Borst, Venhuizen, ww, "de jonge Daniel", 100
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de Jonge Valkenier"

9.1.1710
schipper Cornelis Knecht, Amsterdam, "de Hogeboom", 100

10.1.1710
schipper Reijer Swaen, Vlieland, "de Eendragt", 50
schipper Lourens Arentsz, Amsterdam, "Anna", 100

16.1.1710
schipper Barent Swart, Amsterdam, "de juffr. Johanna", 80

21.1.1710
schipper Olphert Oomes, Texel, "de Juffr. Isabel", 50

22.1.1710
schipper Cornelis de Griek, Texel, "de Vrindschap", 85

23.1.1710
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de ses Gebroeders", 75

24.1.1710
schipper Gerrit Buijs, Zaandam, ww, "de Livornese galleij", 100
3/4 van inwoners van Hamburg

28.1.1710
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Daniel", 65

29.1.1710
schipper Jan Jurriansz Rosé, Amsterdam, "de Admirael Tromp", 114
1/8 van inwoners van Koningsbergen, 1/32 van inwoners van de Sont
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 100
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Maria", 96
schipper Claas Kuijper, Amsterdam, "de St. Jacob", 60

4.2.1710
schipper Abraham Schellevis, Texel, "de Swaan", 48

6.2.1710
schipper Jurriaen Volderiks, Amsterdam, "het Potaschvat", 120

8.2.1710
schipper Jan Roose, Ameland, "de Admiraal Tromp", 110

13.2.1710
schipper Simon Ham, Amsterdam, "de goude Arent", 55
schipper Jan de Lajaille, Amsterdam, "de Fortuijn galeij", 80

14.2.1710
schipper Joost Fransz, Vlieland, "de Fortuijn", 200
schipper Douwe Dirksz, Vlieland, "de jonge juffr. Sara", 125

15.2.1710
schipper Pieter Gerbrandsz Rotgans, Ameland, ww, "de Stad Angoulesme", 115

19.2.1710
schipper Cornelis Meuwis, Terschelling, "de Henrietta", 60
schipper Paulus Dirksz Visscher, Warder, "de Elias", 200

21.2.1710
schipper Tide Lolling, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 70

22.2.1710
schipper Dirk Fredriksz Beets, Edam, ww, "de Liefde", 90
schipper Marten Santvoort, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100

25.2.1710
schipper Harmen Kaksant, Amsterdam, "de groote St. Andries", 65
schipper Lolke Pietersz Struijk, Ameland, ww, "de Maria", 60

27.2.1710
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Juffr. Sara", 100
schipper Adriaen Schouten, Amsterdam, "de Maijer", 70
schipper Daniel Huijbertsz, Oostzaan, "de Noordstar", 150

28.2.1710
schipper Haije Riks Kleijn, Ameland, "de Oosterse galleij", 20
schipper Pieter Wiebes, Ameland, ww, "de gekroonde Liefde", 24

1.3.1710
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de St. Anna", 100

4.3.1710
schipper Dammer de Moor, Wijk aan Zee, "de Moor", 36
schipper Jochem Smit, Amsterdam, "de St. Catharijn", 45

5.3.1710
schipper Claas Melis, Warns, ww, "de Jonge Juffr. Anna", 50

6.3.1710
schipper Douwe Minnes, Amsterdam, ww, "de Juffr. Agneta", 72
schipper Harmen Blaauw, Amsterdam, "de Hoop", 85

7.3.1710
schipper Pieter Wijngaerd, Amsterdam, "St. Jago", 125
schipper Pieter Hop, Warder, "de Hopvogel", 140
schipper Evert Baij, Amsterdam, "Concordia", 35
schipper Leendert Storm, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 110
schipper Jan Tjebbes, Terschelling, ww, "de Liefde", 150

8.3.1710
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 65

11.3.1710
schipper Jan Lolling, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 100
schipper Andries Robberts, Amsterdam, "de Bonaventura", 70

12.3.1710
schipper Menne Douwesz, Ameland, ww, "het Swarte Paard", 85
1/8 van inwoners van Koningsbergen, 1/32 van inwoners van Elseneur

15.3.1710
schipper Tjerne Fetjes, Koudum, "de Experientia", 180
schipper Volkert Gerritsz, Vlieland, "la Rabette", 150

18.3.1710
schipper Jan Teunisz, Terschelling, ww, "Scholtenburg", 150
schipper Samuel Lolling, Amsterdam, "de St. Jacob", 75

20.3.1710
schipper Cornelis Hennes, Ameland,ww, "de drie Apostelen", 25
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de koning van Pruijssen", 180

21.3.1710
schipper Mamis Cornelisz, Vlieland, "de groote Slootemaker", 150
schipper Cornelis Claas Boef, Vlieland, "de Stad Dantzig", 150
schipper Jan Brandaris, Vlieland, "de Jacob", 135

25.3.1710
schipper Anne Hendriksz, Terschelling, ww, "de Drijver", 15
schipper Lourens Feijkes, Terschelling, "de Haan", 26
schipper Gale Gerbrantsz, Stavoren, "de Lucas", 65
schipper Cornelis Kalkman, Ilpendam, "Proté", 70
schipper Arij Vranken, Terschelling, "de Provintie van Vriesland", 160
schipper Jan Otter, Amsterdam, "de drie gebroeders", 20

26.3.1710
schipper Hendrik Nobel, Ameland, "de Susanna en Maria", 120
schipper Jacob Visser, Amsterdam, "de juffr. Maria", 200
schipper Douwe Gerritsz, Vlieland, "het Wapen van Leijden", 180
schipper Jan Hansz, Amsterdam, "de Johanna Dorothea", 90

27.3.1710
schipper Cornelis Dirksz, Ameland, ww, "de Jan", 150
schipper Abrahan Wijnantsz, Amsterdam, "America", 115
schipper Tjerk Wiggertsz, Terschelling, "de Tweelink", 80

28.3.1710
schipper Jacob Tjerksz, Terschelling, ww, "de Hoop", 130

29.3.1710
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Maria", 50
schipper Sijbrand Bloem, Uijtdam, "de koning David", 150
schipper Jacob Cornelisz, Terschelling, "de Wolf", 28
schipper Jacob Douwesz Smit, Ameland, "de William", 60

1.4.1710
schipper Pieke Dirksz Kramer, Hindeloopen, "de jonge Barent", 125
schipper Eelmer Jansz, Amsterdam, "de Provincie van Holland", 150
schipper Elbert Pietersz, Wijdenes, "de Jonge Juffr.", 118
schipper Lourens Heres Schol, Ameland, "de juffr. Anne Marie", 100

29.3.1710
schipper Jacob Gerritsz Nagtegaal, Ameland, "de Nagtegaal", 120

1.4.1710
schipper Hendrik Foppesz, Ameland, ww, "de vergulde Star", 85
schipper Pieter Jacobsz Spangert, Alkmaar, "de St. Jacob", 35
schipper Dirk Reijtjes, Hindeloopen, ww, "de Cornelia Debora", 40
schipper Allard Piebes, Hindeloopen, ww, "de drie Gebroeders", 150
schipper Pieter Groot, Middelie, "de Juffr. Catharina", 120
schipper Enke Frederiksz, Ameland, "de Juffr. Alida", 76

2.4.1710
schipper Foppe Teunis, Ameland, ww, "de Liefde', 200
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Nobel", 100
schipper Jan Heere Jarigs, Hindeloopen, ww, "de jonge Tobias", 136
schipper Lieuke Sieuwerts, Hindeloopen, 'de Engelenberg", 218
schipper Jan Alberts Meijer, Amsterdam, "de Charmente Cornelia", 48
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "de oude Swaan", 150
2/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Jacob Simonsz, Callantsoog, "de Goudsblom", 88

3.4.1710
Gerbrand Blok, ww, medereder "de Stad Rochel", 125, schipper Marten Bruijn, Hoorn
schipper Ocke Sieuwerts, Hindeloopen, ww, "de Vriesse Boer", 110
schipper Eelke Iglis, Amsterdam, ww, "de twe Susters", 32
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de Provincie van Overijssel", 160

2.4.1710
schipper Obbe Lievesz, Terschelling, ww, "de Corenbeurs van Amsterdam", 70

3.4.1710
schipper Gosse Heris Schol, Ameland, "de vergulde Schol", 160
1/32 van inwoners van Elseneur
schipper Jarig Gerbrantsz, Hindeloopen, "de Coning Christiaan de Vijfde", 200
schipper Claas Crootjes, Amsterdam, "Elisabet Henrica", 125
schipper Jolle Heres, Molkwerum, ww, "de goede Hoop", 70

4.4.1710
schipper Dirk Spanjert, Venhuizen, "de Juffr. Jacoba Elisabet", 150
schipper Heijn Sieuwertsz, Stavoren, ww, "de jonge Keijser", 150
1/16 en 1/32 van inwoners van Koningsbergen

3.4.1710
Abraham Brough, koopman binnen Amsterdam, voor zijn broer in Livorno, eigenaar van "de Jacoba galeij", 50, schipper Gabriel Bijlevelt, Amsterdam

4.4.1710
schipper Sipke Reijnertsz, Molkwerum, ww, "de Juffr. Geertruijd", 200
schipper Jacob van der Plas, Delfshaven, "Hollandia", 170
schipper Dirk Heres, Workum, ww, "het Ganseveld", 200
schipper Zijbrand Pietersz, Warns, ww, "Abrahams offerande", 130
schipper Pieter Zipkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 80

5.4.1710
schipper Cornelis Holoog, Uitdam, "de Jonge Abraham", 50
schipper Barent Buijsman, Amsterdam, "het Swarte paert", 70

8.4.1710
schipper Hendrik de Leeuw, Den Helder, "de Eendragt", 130
schipper Willem de Leeuw, Den Helder, "de mevrouw Susanna", 140
schipper Jan Bogaerd, Delfshaven, "de twee Gebroeders", 100
schipper Teunis Wijngaerd, Amsterdam, "de Juffr. Bregje", 50
schipper Simon Jacobsz Harkes, Den Helder, "de Notaris", 140
schipper Adriaen Cornelis Strop, Den Helder, "de Jonge Jan", 160

9.4.1710
schipper Dirk Slang, Huisduinen, "de admirael Willem Bastiaans", 160
schipper Sijbrand Joekes, Terschelling, "de Haas", 17
schipper Cornelis de Vos, Amsterdam, "de Stad Paramaribo", 125
Jan Dirksz Neus, ww, medereder "de juffr. Lidia", 50, schipper Reijndert Mostert, Amsterdam
schipper Simon Claasz, Oostzaan, "het kasteel van Breda", 150

10.4.1710
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"huijs ter Leede", schipper Cornelis Dobbel, Amsterdam
"Wateringen", schipper Pieter de Jong, Amsterdam
"Rijnenburg", schipper Jan de Koning, Amsterdam
"Reijnesteijn", schipper Jacob Huijbertsz Kraan, Amsterdam
"de generale Vrede", schipper Harman Stellingwerf, Amsterdam

9.4.1710
schipper Jan Pietersz Let, Amsterdam, "de Noort Star", 50
schipper Gerbrand van de Velde, Rotterdam, "Schieland, 200
schipper Tobias Toon, Amsterdam, "de Kat galeij", 90
schipper Aris Dobber, Amsterdam, "de Stad Limburg", 120
schipper Cornelis Neekeman, Vlieland, ww, "de Paarl", 100
schipper Simon Swaan, Vlieland, "de David", 150

11.4.1710
schipper Jan Meijersz Veldmuijs, Texel, "de Nieuwe Mode", 40
schipper Lambert Pietersz Gewelt, Vlieland, ww, "de Vlugge Vreede", 50

12.4.1710
schipper Dirk Frederiksz, Amsterdam, ww, "de drie goede vrunden", 35
schipper Gielt Olpherts, Borkum, "de Concordia", 20

15.4.1710
schipper Jean Serion, Amsterdam, "de Egiptische galleij", 35
schipper Jan van Hermaal, Amsterdam, "de post van Curasou", 92
schipper Pieter Duijt, Rotterdam, "de groene Leeuw", 120

16.4.1710
schipper Cornelis Boks, Amsterdam, "de Hulse galeij", 50
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam, "de Vogelesang", 50

17.4.1710
Jan Mentink, medereder "de Vreede", 125, schipper Tjerne Fetjes, Koudum
1/8 van inwoners van Koningsbergen
schipper Bartholomeus Abrahamsz, Schiedam, "de Anna", 70

18.4.1710
schipper Foppe Douwesz, Terschelling, ww, "de Louis", 145
schipper Salomon Neijg, Katwijk, "de Amsterdamze Galleij", 28

23.4.1710
schipper Jurriaen Saijers, Hamburg, "de ringende Jacob", 126

24.4.1710
schipper Claas Brandaris, Vlieland, "de Agneta galleij", 90
1/16 van inwoners van Livorno

25.4.1710
Jacob Alewijn Gijsen, ww, eigenaar "de goede Vrinden", 37, schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam

30.4.1710
schipper Wigman van Duijkeren, Amsterdam, "de Japhet roeijgalleij", 45

1.5.1710
schipper David Blok, Amsterdam, "de Barbara galeij", 70
schipper Reijer Grosthuijsen, Amsterdam, "de Vogelensang", 50
schipper Frederik de Graaf, Schiedam, "de Vollantaarn", 40

6.5.1710
schipper Hendrik Jansz Lichter, Amsterdam, "de Postillon", 25
schipper Dirk Henderiksz, Amsterdam, "de Deligense galleij", 60
Andries Piebes, ww, eigenaar "de Liefde", schipper Otto van der Wisch, Frederikstad, 28
schipper Jacob Visser, Workum, "de drie Gebroeders", 30

8.5.1710
Isak Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"den Otter", schipper Johannes Hessels, Terschelling
"den Arent", schipper Pieter Adriaansz, Terschelling
"den Haring", schipper Imke Joukes, Terschelling
"Kijkuijt", schipper Pieter de Vlaming, Amsterdam
"Noortgouw", schipper Jan Kroonenburg, Amsterdam

16.5.1710
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam, "de Barcelona galeij", 80
Jan Dirksz Neus, ww, medereder "het Witte Paart", 90, schipper Eelke Willems Spanjaert, Ameland

17.5.1710
schipper Christophel Kleijnsmit, Amsterdam, "de Curacao galeij", 80
schipper Jan Meuwisz, Zierikzee, "de Jacoba", 40

20.5.1710
schipper Adriaen Cornelisz Schouten, Amsterdam, "L'aimable Maria Anna", 50

21.5.1710
schipper Jane Jansz, Harlingen, "de St. Jan", 70

22.5.1710
schipper Jan Opmeer, Amsterdam, "de Alida", 110

23.5.1710
schipper Pieter Pietersz Vliet, Harlingen, "de koning William", 70

24.5.1710
Johannes Koekebacker junior, medereder "de Juffr. Johanna Madalena", 105, schipper Jan Jotjes, Warns

23.5.1710
schipper Cornelis Loos, Amsterdam, "de 3 Gebroeders", 25

27.5.1710
schipper Jane Jansz, Harlingen, "de St. Marcus", 70
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Roode Leeuw", 100
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Johannes", 110

28.5.1710
schipper Hans Kratz, Amsterdam, "de twee Wolven", 25

30.5.1710
Ferdinand Sleevoogd, medereder "de Joanna", 90, schipper Sipke Teunis, Vlieland
schipper Cornelis Quak, Huisduinen, "de Helena", 100

31.5.1710
Dirk Hessels, medereder "de St. Jan", schipper Jan Flora, Vlieland, 55
schipper Claas Cruijenaar, Akersloot, "de St. Nicolaas", 30

6.6.1710
Pieter van Dorsten, medereder "de Helena", 100, schipper Harmen Leffes, Amsterdam
schipper Cornelis Thijsen, Amsterdam, "de Zeijlder", 30

10.6.1710
schipper Hendrik Kramer, Rotterdam, "de Triumphante kroon", 80

12.6.1710
schipper Albert Cornelisz, Rotterdam, "de glinsterende Star", 40

13.6.1710
schipper Claas Mensse, Vlieland, ww, "de oude swarte Haan", 170
5/64 van onderdanen van neutrale vorsten

19.6.1710
schipper Jan Moijlieres, Amsterdam, "de koning David", 140

24.6.1710
schipper Frans Randel, Amsterdam, "Conigberk", 130
schipper Dirk Jacobsz, Amsterdam, "de twee Wolven", 55
schipper Jan Sloterdijk, Amsterdam, 35

25.6.1710
schipper Marten Likles Swart, Terschelling, "de Juffr. Anna", 16
schipper Foppe Douwes, Terschelling, ww, "de Juffr. Hester", 144

1.7.1710
schipper Claas Pietersz Pieroom, Vlieland, "de Visser", 125
schipper Jan Tibeaud, Amsterdam, "de Surinaemse Plantagie", 140
schipper Claas Luijt, Zaandam, "de Juffr. Hillegonda", 180
schipper Adriaen Gerritsz, Zaandam, ww, "de goede Hoop", 160
schipper Adriaen Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100

2.7.1710
schipper Reijnier Sijmonsz, Hindeloopen, ww, "de Maria", 170
schipper Jan Sijmonse Offslager, Amsterdam, "de Jonge IJsacq", 125

3.7.1710
schipper Aldert de Ruijter, Amsterdam, "de Koning van Portugaal", 100
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Star", 150
schipper Willem Cornelisz Vetgat, Amsterdam, "de Liefde galleij", 90

4.7.1710
schipper Pieter Jelles, Ameland, ww, "de Elisabet', 168
schipper Leendert Amoureus, Rotterdam, "Juffr. Elisabet", 115

3.7.1710
schipper Cornelis Swart, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 120
schipper Jarig Pietersz, Warns, ww, "de Swarte Raven", 190

4.7.1710
schipper Jan Claasz Haan, Warder, "de Juffr. Susanna", 180

5.7.1710
schipper David Birnie, Rotterdam, "Rotterdam", 48
schipper Cornelis Kalkman, Ilpendam, "de Stad Rochel", 100
schipper Tjebbe Reijnders, Warns, ww, "de 2 Moscovise coopluijden", 200
schipper Frederik Jansz, Harlingen, ww, "de Goude kop", 200
schipper Age Anskes, Hindeloopen, ww, "de jonge Schellebeek', 190

8.7.1710
schipper Claas Claasz Baijs, Warder, "de Johanna Catharina', 200
schipper Jacob van Wijlaer, Amsterdam, "de Sinte Maria Galleij", 50
schipper Josua van d' Doos, Amsterdam, "de Elisabet", 45
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Prins en hartog van Marlbourg", 125
schipper Dirk Jonker, Amsterdam, "de Zeeuwsche galleij", 40
schipper Gerrit Jansz, Ameland, ww, "het Moscovische potascat", 178

9.7.1710
schipper Gijsbert Hasmoor, Amsterdam, "de Vreede", 140
schipper Job Pietersz, Zierikzee, "de jonge Isaac", 55
schipper Auke Reijnders, Hindeloopen, ww, "de groene Ridder", 200
schipper Cornelis Slot, Durgerdam, ww, "de Carolus van Nieuschans", 250
schipper Willem Willemsz, Schotland, "de Doreta", 70

10.7.1710
Jan Mentnik, medereder:
"de Juffr. Clasina", 120, schipper Tjerne Fetjes, Koudum
"de Juffr. Sara", 110, schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland
schipper Albert Gondertsz, Texel, "de Vergulde buijs", 75
schipper Pieter Visscher, Amsterdam, "de Therese galeij', 85

11.7.1710
schipper Jillis Cornelisz Pekelharing, Zaandam, ww, "de St. Pieter", 150
schipper Willem Soeteman, Amsterdam, "de Elisabet", 170
schipper Jelle Veddesz, Joure, ww, "het witte Kalff", 180
schipper Cornelis Arisz Zwaan, Vlieland, "de Goutstad", 60

12.7.1710
schipper Anthonij de Griek, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 95
schipper Claas Parisz Swart, Amsterdam, "de Catharina Joanna", 90
Jan Mentink, medereder "de oude Timmerman", 160, schipper Dirk Jansz Timmerman, Vlieland
schipper Cornelis Treus, Rotterdam, "het Zeepaert", 90
schipper Claas Cornelisz Schoenmaker, Amsterdam, "het wapen van Wadway", 138
schipper Gabriel Pietersz, Amsterdam, "de Philippus", 60

15.7.1710
schipper Christiaen Volmer, Zaandam, "de Vrede", 60
schipper Haije Richt Kleijn, Ameland, "de St. Jacob", 60
schipper Jan Cornelisz Doets, Edam, "de Jonge Broeder", 60
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "de Phenix", 44
schipper Jan Werker, Amsterdam, "de Stad Stokholm", 50

16.7.1710
schipper Frederik Cornelisz, Ameland, "de Sore", 150

17.7.1710
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Hollandse Maria", 115

22.7.1710
schipper Claas Hecksteter, Amsterdam, "Wilhelmus", 70

24.7.1710
schipper Dirk Hendriksz, Amsterdam, "de Elisabet", 40
schipper Jan Schrijver, Petten, "de Cornelia", 15

25.7.1710
schipper Jan Steijns, Middelie, ww, "de Juffr. Agatha", 75
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 26

29.7.1710
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de St. Jan", 40
schipper Arent Groen, Amsterdam, "de Vrindschap", 112

30.7.1712
schipper Marten Schaap, Schiedam, "de Juffr. Elisabeth", 120

2.8.1712
schipper Jan Harmansz, Amsterdam, "de Vreede", 60
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potasvat", 160
1/16 en 1/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse boer", 100

5.8.1710
schipper Tjerk Wiggers, Terschelling, "de Tweeling", 80
schipper Jacob Groot, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 130
Pieter van Castricum, medereder "de Lindeboom", 200, schipper Agge Sijbrants, Warns

8.8.1710
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "de Morgenstar", 150
2/64 van inwoners van Koningsbergen

12.8.1710
schipper Jan Pietersz Mout, Amsterdam, "de Hillegonda galeij", 30
schipper Eelke Igles, Amsterdam, ww, "de Stad Harlingen", 45
schipper Willem van Sijl, Amsterdam, "de 2 goede Vrinden", 39

13.8.1710
schipper Reijer Cornelisz Cok, Amsterdam, "de Elisabet", 130

20.8.1710
schipper Jurriaan Coopman, Amsterdam, "de Timmerman", 150

21.8.1710
schipper Reijnder Bouwes, Koudum, "de Jan", 110

22.8.1710
schipper Lambert Claasz Bruijn, Amsterdam, "de Kroon Galleij", 42
schipper Booij Pieters, Amsterdam, "de drie goede Vrinden", 30
schipper Simon Sijbrantsz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 100

23.8.1710
schipper Pieter Wiggers, Terschelling, "de Orangeboom", 100

26.8.1710
schipper Jan Pein, Amsterdam, "Mercurius", 28
schipper Douwe Zieuwerts, Amsterdam, ww, "de Jonge Jan", 60

27.8.1710
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de vergulde Haan", 55
schipper Claas Jacobsz Mooijen, Amsterdam, "de Post galeij", 125

28.8.1710
schipper Abraham van den Arent, Amsterdam, "de Maria", 90
schipper Louris Vouser, Maassluis, "de Protéé", 70
schipper Hendrik Foppen, Ameland, ww, "de Star", 90

29.8.1710
schipper Jan Groot, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Robbert Andriesz, Rotterdam, "de Stad Rotterdam", 180
schipper Jan Cornelisz, Amsterdam, "Claarenbeek", 28

2.9.1710
schipper Dirk Leendertsz, Amsterdam, "de Alida galleij", 85
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 90

3.9.1710
schipper Hendrik Gerritsz, Amsterdam, ww, "de Getrouwigheid", 150

2.9.1710
Jan Grasper, medereder "de Roos", schipper Claas Simonsz Backer, Amsterdam, 40
schipper Thomas Abelsz Barot, Amsterdam, "de Anna", 15

4.9.1710
schipper Dirk Harmensz, Rotterdam, "de Gouwe Beurs", 70

9.9.1710
schipper Cornelis Jansz Kort, Vlieland, "de twee goede Vrinden", 160
schipper Pieter Claes Buijk, Buiksloot, "de Juffr. Johanna Elisabet", 90
schipper Claas Jansz Mandose, Amsterdam, "de Juffr. Rebecca", 26
schipper Jacobus Verdonk, Rotterdam, "de jonge Justus", 60
schipper Jelle Hilkes, Joure, ww, "de Lindeboom", 30
schipper Claas Aldertsz, Makkum, "de Zon", 27

10.9.1710
schipper Jan Hillebrandsz, Terschelling, ww, "de Haan", 40

11.9.1710
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Leijdsman", schipper Mattijs de Geus, Amsterdam
"Meervliet", schipper Jacob van de Poel, Delfshaven
"Barsande", schipper Gijsbert Steen, Amsterdam
"Doornick", schipper Hiddnig van Noij, Hoorn
"Engewormer", schipper Willem de Leus, Amsterdam

10.9.1710
schipper Adriaen Leendertsz, Amsterdam, "de Dordregtse galleij", 23

11.9.1710
schipper Pieter Volcards, Amsterdam, "de Perel", 50
schipper Dirk Frederiksz, Amsterdam, ww, "de Vrolijke", 35

12.9.1710
schipper Jacob Cornelisz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 120

16.9.1710
schipper Jan Schellevis, Texel, "de Juffr. Geertruijd", 20
schipper Hendrik Simonsz Kaaij, Jisp, "de Provincie van Utrecht", 150

12.9.1710
schipper Claas Sleevoogd, Amsterdam, "de Maria", 65

17.9.1710
schipper Cornelis Corff, Amsterdam, ww, "de vier Gebroeders", 130
schipper Roelof Meijnes, Amsterdam, "de David", 50

19.9.1710
schipper Charl Haers, Amsterdam, "de St. Michiel", 30
schipper Jan Planteijt, Egmond aan Zee, "de St. Jan", 25
schipper Hartman Feijes, Harlingen, ww, "het Braambos", 55

23.9.1710
schipper IJsbrand IJsbrandsz, Amsterdam, "de Catharina Christina", 35
schipper Jan Hansing Vos, Ameland, ww, "de Juffr. Margareta", 50

25.9.1710
Gijsbartus van Kuijl, medereder "de Goude man", 80, schipper Jarig Beukes, Molkwerum
schipper Dirk Hendriksz, Amsterdam, "de Hoop", 60

26.9.1710
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Eendragt", 100
Christiaen Sprenger, medereder "de Hoop", 100, schipper Gerrit Frederiksz, Amsterdam

27.9.1710
schipper Leendert Kooij, Amsterdam, "de Vrindschap", 60
schipper Jan Borst, Venhuizen, ww, "de jonge Daniel", 100
schipper Gerrit den Draak, Rotterdam, "de Nobele", 100
schipper Jan Heere, Hindeloopen, ww, "de groene Leeuw", 138
schipper Gerbrand Thomasz, Amsterdam, ww, "het Braambos", 60
schipper Pieter de Graaf, Amsterdam, "de jonge Elisabet", 70
schipper Steven Ipes, Terschelling, "het wapen van Kniphuijsen", 100
schipper Jane Jansz, Harlingen, "de Vogel", 70

30.9.1710
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de vrinden van Kniphuijsen", 100
schipper Arent Groen, Maassluis, "de Vreede", 200
schipper Adriaen Franken, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 160

1.10.1710
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Liefde", 80
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Salomon", 125
Ferdinand Sleevoogd, medereder "de Hoop", 90, schipper Sipke Teunis, Vlieland
schipper Willem Keetman, Amsterdam, "de Dorothea", 180
schipper Jacob Gerritsz Nagtegaal, Ameland, "de Star", 90

2.10.1710
schipper Pieter Breda, Texel, "St. Jan", 70
schipper Oede Pietersz, Amsterdam, "Dona Catharina", 140
schipper Claas Regtop, Amsterdam, "de Post", 130
schipper Jacob Florisz Brouwer, Amsterdam, ww, "de Juffr. Catharina", 180

3.10.1710
schipper Pieter Cornelisz Helt, Amsterdam, "de Held", 160

4.10.1710
schipper Jan Lourentsz Dom, Amsterdam, "de Faam", 60
schipper Broer Claasz, Harlingen, ww, "de Burg", 165
schipper Dirk Westervelt, Amsterdam, "de Herfst", 100
schipper Roemer Pietersz Vlak, Hoorn, "de Kroonvogel", 180
schipper Pieter Martensz Sweed, Amsterdam, "de Tulp", 175
schipper Harmen Blaeu, Amsterdam, "de Elisabet", 100
schipper Pieter Cornelisz, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 160

7.10.1710
schipper Pieter Verijn, Amsterdam, "de Colonie van Zuriname", 150

8.10.1710
schipper Moses Mouriot, Amsterdam, "de Anna Maria", 140
Lasly en Nieugaard, medereders "de St. Laurens", 240, schipper Jan Pou, Texel
Jacob Alewijn Gijssen, ww, eigenaar "de Jacob", 35, schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam

9.10.1710
schipper Anne Jelles, Makkum, "de Stad Alkmaer". 100
schipper Pieter Verwer, Amsterdam, "de Johanna", 125

10.10.1710
schipper Jan Flora, Amsterdam, "de St. Jan", 45
schipper Abraham Schelvisch, Texel, "de Maria", 48

11.10.1710
schipper Jacob Hartog, Dordrecht, "de Juffr. Johanna", 150
Cornelis Beets, ww, eigenaar:
"de Cornelia", 70, schipper Claas Elers, Borkum
"de Keijser", 150, schipper Balthasar Man
schipper Relke Wijbrantsz, Terschelling, "de Louis", 100
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Maria", 100

14.10.1710
schipper Cornelis Thomasz, Makkum "Waterland", 120

15.10.1710
schipper Obbe Battels, Friesland, ww, "de Concordia", 70
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de Stad Dort", 125

22.10.1710
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "de Backer", 44
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Witte haan", 50
schipper Andries Douwes, Harlingen, ww, "de twee Gebroeders", 75
schipper Goffe Heeres Schol, Ameland, "de Tijger", 180

23.10.1710
schipper Thijs Pietersz, Amsterdam, "de Alida", 50
schipper Dirk Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 20

24.10.1710
schipper Jan Lit, Amsterdam, "de Hoop", 80

28.10.1710
schipper Teele Hendriks, Enkhuizen, "de Vreede", 40

29.10.1710
schipper Gerrit Jacobsz Brouwer, Amsterdam, "de Geertruijd", 80

7.1.1710
schipper Cornelis Loos, Amsterdam, "de Monnick", 70
schipper Jurriaen Gerritsz, Amsterdam, "de Helena", 40

8.11.1710
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 94

11.11.1710
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de ses Gebroeders", 70
schipper Andre Thomasz, Amsterdam, "de Ste Maria", 130
schipper Pieter Willemsz de Vries, Enkhuizen, "het huijs Oudaen", 200
schipper Frederik Jotjes, Hindeloopen, ww, "Sara Magdalena", 130
schipper Pieter Kooger, Amsterdam, "de jonge Jacob", 35
schipper Lolke Pietersz, Ameland, ww, "de Juffr. Johanna", 65

12.11.1710
schipper Jan Tarw, Texel, "de St. Jan", 40

13.11.1710
schipper Abraham Paulusz, Amsterdam, "de St. Pieter", 45

14.11.1710
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Juffr. Maria", 65
schipper Aldert Schrijver, Amsterdam, "de Hoop", 72

15.11.1710
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, ww, "de Lucia", 100
schipper Cornelis Rob, Amsterdam, "de Jonge Jan", 170
Philips Anthonij vam der Ghiessen, medereder "de St. Jan Baptist", 75, schipper Douwe Minnes, Ameland

18.11.1710
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de geluckige Vrede", 60

20.11.1710
schipper Jacob Krijnen Groen, Katwijk aan Zee, "de goede Vrede", 50

25.11.1710
schipper Huijbert Jacobsz, Amsterdam, "de twee Gebroeders", 34
schipper Claas Jacobsz, Amsterdam, ww, "de St. Martinus", 70

26.11.1710
schipper Samuel Koorenmaet, Amsterdam, "de Levantsche galleij", 80
schipper Isaac Roelof, Amsterdam, "de Fonteijnegalleij", 100
schipper Cornelis Swaan, Vlieland, "de Gerardus", 55
schipper Pieter Robijn, Amsterdam, "Porto bello", 90

27.11.1710
schipper Tjaert Backer, Amsterdam, ww, "de Italiaensche galleij", 80
schipper Sijmon Sijbrantsz, Amsterdam, "de Anna", 100
schipper Nicolaas de Ruijter, Amsterdam, "de Moscovische galleij", 100
schipper Frederik Inkes, Ameland, "de Christiaen", 96

2.12.1719
schipper Marten Groen, Rotterdam, "de jonge Tobias", 140
schipper Jan Gerritsz Smit, Zaandam, "d'apostel St. Jan", 80

4.12.1710
Isaac Mandez, "bij eede de Jooden alhier opgelegt", medereder "le Flamman", 120, schipper Hendrik Kramer, Rotterdam

6.12.1710
schipper Matthijs Gerritsz, Akersloot, "de witte Oliphant", 75
schipper Marten van der Plas, Noordwijk aan Zee, "de St. Jacob", 35
Dirk Bet, medereder "de Portugaelsche galleij", 25, schipper Hendrik Thijmonsz, Amsterdam

9.12.1710
schipper David Birnie, Rotterdam, "le Dragon", 55
Arent Vekens, eigenaar "de Stad Rochel", 36, schipper Cornelis Tijsz, Amsterdam
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de Pieternella", 100
schipper Booij Pietersz, Amsterdam, "de goede Coopman van Middelburg", 35

10.12.1710
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Coning Karel de derde", schipper David Brouwer, Amsterdam
"Schoonouwen", schipper Pieter Jansz Kales, Amsterdam
"Donkervliet", schipper Dionijs van Vlierden, Rotterdam
"den Berg", schipper Hendrik Mathijsz, Amsterdam
"Waerde", schipper Carel Laria, Enkhuizen
"Diemen", schipper Gerrit van Lantschot, Leiden
schipper Pieter Carstensz, Amsterdam, "de Christina', 125

11.12.1710
schipper Douwe Dirksz Kramer, Amsterdam, "de Hoop", 90
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Maria", 55

12.12.1710
schipper Geerloff Teunisz Bakker, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 50
Gerard Rogge, eigenaar "de Jonge Abraham", 75, schipper Allard Schrijver, Amsterdam

13.12.1710
schipper Claas Kuijper, Amsterdam, "de Jonge broeder", 60
schipper Pieter Pietersz Kleijn, Amsterdam, "de Stier", 80

16.12.1710
schipper Lodewijk Westerveld, Amsterdam, "de Purmer van Eedan", 70

17.12.1710
schipper Jan Paulusz Ketel, Uitdam, "de Agneta galeij", 100
schipper Jan Berland, Amsterdam, "de Beurs van Amsterdam", 200
schipper Lodewijk Westerveld, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 80

16.12.1710
schipper Jacob Visser, Workum, "de twee Susters", 30
schipper Claas de Haij, Amsterdam, "de Margareta", 70

17.12.1710
schipper Fredrik de Graaff, Schiedam, "de Maria Magdalena", 40

18.12.1710
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de Stad Alkmaar", 115

19.12.1710
schipper Cornelis Claasz Schaap, Amsterdam, ww, "de Wolf van Amsterdam", 72
schipper Dirk Jonker, Amsterdam, "de Anna galeij", 60
schipper Cornelis Claasz Kramer, Texel, ww, "de Beets", 150

20.12.1710
schipper Albert Cornelisz Drost, Amsterdam, "de St. Jan", 120
schipper Huijbert Jansz Breed, Huisduinen, "de jonge Jacob", 20
schipper Pieter Volcardsz, Amsterdam, "de Ste. Anna", 50
schipper Jan Leendertsz Hogendam, Overschie, "de generale Vreede", 160
schipper Leendert Dingens, Amsterdam, "de Eendragt", 120

23.12.1710
schipper Cornelis Jurriaensz, Amsterdam, "de Purmer", 60
schipper Leendert Kooij, Amsterdam, "de Adriana", 60
schipper Willem Claasz, Delfshaven, "de Standvastige Liefde", 50
schipper Dirk Stokvis, Amsterdam, "de Stad Cora", 20

24.12.1710
schipper Reijndert Soes, Vlieland, "de Isabella Maria", 25
schipper Willem Belton, Amsterdam, "de Zeeuwse Galeij", 25

30.12.1710
schipper Allert Teunis, Amsterdam, ww, "de Johanna", 40

Herziene versie 12 juli 2002

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719