De schippersfamilie Gonders van Texel

In de tweede helft van de zeventiende eeuw woonde het echtpaar Gonder Pieters en Neel Alberts in het dorpje Den Hoorn op Texel. Gonder was stuurman van een vissersgaljoot. Zijn beide zoons Albert en Pieter Gonders kozen voor de koopvaardij. Over de reizen van Pieter Gonders is niet veel meer bekend dan dat hij in 1691 schipper was van de "Bruinvis". Op 15 augustus 1691 werd geregistreerd in de pondtolregisters van de Elbing dat Pieter Guntersen uit Texel met zijn schip "de Bruinvis" twee korven aardewerk naar de Elbing had gebracht. Vanuit de Elbing naar Amsterdam nam hij 1 last rogge, 46 steen wol, 25 last gerst en 60 last tarwe mee.

Zijn broer Albert Gonders was kapitein van een schip met dezelfde naam. Dat schip werd geregistreerd op 20 augustus 1691 in de pondtolregisters van de Elbing, met als lading voor Amsterdam 6 schepel rogge, 19 last gerst en 53 last tarwe. Albert bleef minstens tot 1717 actief als schipper. Met het galjootschip "de Vergulde Buijs" maakte hij verschillende reizen naar de Oostzee. Uit een notariŽle akte blijkt dat dit schip 91 voet lang, 22 1/4 voet wijd, en 11 1/4 voet hol was. Voor zover bekend, voer hij vooral naar plaatsen in het huidige Zweden, zoals Stockholm en Malmö.

Albert Gonders had tenminste twee zoons, Pieter en Cornelis. Cornelis Alberts Gonders werd visser, net als zijn grootvader. Pieter Alberts Gonders trad in zijn vaders voetsporen en werd schipper van een koopvaardijschip. In oktober 1709 passeerde hij de Sont met de "Admiraal Tromp". Het schip kwam uit Koningsbergen, en had 46 2/3 last vlas en 33 last hennepzaad in het ruim. De bemanning bestond uit stuurman Paul Schelvis, timmerman Casper Cornelis, kok Albert Aris, matroos Tagge Taggesen, matroos Cornelis Smit en de jongen Aijert Aijertse. Op Tagge Taggesen en Aijert Aijertse na, was de gehele equipage afkomstig van Texel.

Bronnen: Notarieel archief Amsterdam, archief van de Staten Generaal (Sontpassages door koopvaardijschepen), online pondtolregisters van de Elbing.

4 maart 2007

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719