schipper Adriaan Pietersz Spaarpot

Over deze schipper uit Hauwert is de nodige informatie te vinden in de dissertatie van Piet Boon over de zeelui van het Westfriese platteland. Adriaan Spaarpot was schipper, net zoals zijn vader Pieter Jacobsz Spaarpot dat voor hem was geweest. Hij trouwde met een notarisdochter uit Wervershoof, die de weduwe was van de eveneens uit die plaats afkomstige schipper Pieter Jansz Berkhout.

In de zeebrievenregisters wordt Adriaan Pietersz Spaarpot genoemd als schipper van "de Maria", "de Charlotte Emilia" en "de Juffrouw Margareta". Een bevrachtingscontract uit 1709 geeft nadere bijzonderheden over het schip "de Maria": het was 88 3/4 voet lang, 24 4/11 voet wijd, 11 1/4 voet hol en het dek mat 4 4/11 voet.

In 1716 verging zijn schip verging met man en muis, tijdens een reis naar Noorwegen. In 1717 en 1718 werd een boedelinventaris opgesteld (notarieel 372, 6-9-1717 en 13-4-1718), waaruit blijkt dat hij een kleine boerenbedrijf bezat. Een deel van zijn grasland werd verhuurd.

Bron: "Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720", Piet Boon, Den Haag 1996 (Hollandse Historische Reeks, 26), notarieel archief Amsterdam

8 augustus 2002

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719