Smartegeld voor de schipper

De doopsgezinde Pieter Sipkes was meerdere malen kapitein op "de Maria", een schip van circa 80 last. Op 28 augustus 1713 ontmoetten ze in de buurt van Valster een Deens oorlogsschip. Met een sloep kwam het volk aan boord, en ze ontvreemdden een grote zak met rogge. Enkele dagen later was het weer raak. Een Deense kaper nam "de Maria", waarbij schipper Pieter Sipkes gewond werd. Dit keer bestond de buit uit touwwerk, zeil en doek, en daarnaast ook uit jenever, brandewijn, siroop, twee kazen, zwartsel en een nieuwe vleesketel. De totale schade werd geraamd op 274 gulden en 3 stuivers, waarbij 85 gulden was inbegrepen voor de 'pijn en smert' van de kapitein.

Bronnen: Algemeen Rijksarchief Legatie Denemarken

26 oktober 2001

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719