Schipper Pieter Claasz Cramer uit Warder

Pieter Claasz Cramer werd in circa 1676 geboren in Warder, als zoon van Claes Claesz Cramer en Hilgont Claes Laan. Hij trouwde met Trijn Klaas. Uit deze echtverbintenis werden drie kinderen geboren. In 1701 voer hij als stuurman op "De Rijp", en dezelfde functie bekleedde hij daarna ook nog op de schepen "de Juffr. Maria en de Juffr. Catarina" en op "de Jonge Catarina". Op 3 maart 1708 kreeg hij een zeebrief voor "De Moscovisch Vaarder". In de perode 1708-1713 was hij de schipper van "de Juffr. Sara Johanna". In juli 1709 vertrok "de Sara Johanna" naar Archangel met een konvooi. De bemanning bestond uit 12 personen, en er waren 5 stuks geschut aan boord.

In 1715 kreeg hij een zeebrief voor "de twee goede Vrinden". Net zoals zijn eerdere schepen was het een nogal groot schip, in dit geval kon het 225 last bevatten. Pieter Claasz Cramer is begraven op 20 november 1728 in Warder.

Bronnen: DTB Edam, notarieel archief Amsterdam, archief Directie van de Oostersche Handel en Reederijen (gemeentearchief Amsterdam). Bijna alle gegevens zijn verstrekt door Fred Simons, waarvoor mijn hartelijke dank.

26 oktober 2003

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719