schipper Reindert Jansz Schout

Reindert Jansz Schout had een lange staat van dienst als kapitein op de grote vaart. Al in 1708 werd hij genoemd in de zeebrievenregisters, en uit de online Sonttolregisters is bekend dat hij nog in 1742 een reis naar St. Petersburg maakte. Zijn vrouw was de Texelse Trijntje Teunis. Ze trouwden in 1713, vermoedelijk in Amsterdam. Maar hun woonplaats werd Oudeschild, waar Trijntje een winkel dreef. In 1731 kocht het echtpaar voor f 1552,- een huis met twee kelders en winkeltoebehoren, zoals een toonbank en planken. Ruim dertig jaar later verkocht Trijntje Teunis dit huis weer voor f 1550,-, vrijwel dezelfde prijs dus.

Over schipper Reindert Jansz Schout zijn op dit moment geen verdere gegevens bekend. Systematisch noemde hij Amsterdam als zijn thuishaven, en niet Texel. Naar alle waarschijnlijkheid was hij afkomstig uit Amsterdam.

Bronnen: personele quotisatie Texel 1742, notarieel archief Amsterdam, notarieel archief Texel, online Sonttolregisters

22 april 2001

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719