Landkaarten, plattegrond stad en geldBovenin aan de kust zijn de meeste plaatsen gelegen, de rest is jungle met wat inlandse dorpen en daardoor moeilijk bereikbaar.
Hier is de overzichtskaart van Suriname met links onderin het betwiste gebied waarin maart 1970 het hoogtepunt kwam dat het leger de B-Cie, 1e en 2e peloton werd ingezet per vliegtuig in Kuruni vanwege het grensincident, wij zouden eigenlijk toen vertrekken en moesten daarvoor uiteindelijk langer nadienen en konden pas later met een volgende boot naar Nederland vertrekken.

Grensconflict Guyana
Toch is het volgens onderzoekster Dr. Ellen Klinkers bijzonder dat de Nederlandse legerleiding in Den Haag het verzoek van premier Pengel afwees voor militaire bijstand toen Guyanese militairen de Post Tigri in het zogenoemde 'betwist gebied' op de zuidgrens van Suriname en Guyana overvielen en bezet hielden. Hier was overduidelijk sprake van een militair conflict tussen twee landen. Maar Nederland wilde niet ingrijpen met als argument dat er onduidelijke afspraken waren over de grens. “Pengel besloot toen een politie-eenheid [Defpol] naar de grens te sturen met militaire taken, wat natuurlijk heel raar was”, zegt Klinkers.

Behalve de defensie tegen een externe vijand was de TRIS er ook voor het verlenen van militaire bijstand aan de politie in tijden van onrust, als de Surinaamse autoriteiten hierom vroegen. Meerdere keren werden dienstplichtigen in het Prins Bernhard Kampement geconsigneerd en erop voorbereid dat zij mogelijk de wapens moesten opnemen tegen burgers. Bijvoorbeeld bij grote stakingen van 1969 en van 1973 in Suriname. Zover kwam het echter niet. Achter de schermen kreeg de politie trainingen en materieel van de TRIS om zelf de orde te handhaven. Spannend was het ook aan de vooravond van de Surinaamse onafhankelijkheid met de hoogoplopende etnische spanningen en branden in de binnenstad van Paramaribo. Opeenvolgende troepencommandanten beseften in toenemende mate dat militaire bijstand bij de binnenlandse ordehandhaving tot kritiek zou leiden in de samenleving en in kringen van de politieke oppositie. De TRIS was dus terughoudend maar volgens mevrouw Klinkers wel heel zichtbaar. De troepenmacht groeide van zo’n 200 man voor de oorlog tot rond de 1000 eind jaren zestig. Patrouilles in kustgebieden en parades op hoogtijdagen waren bedoeld als oefening maar ook als machts- en vlagvertoon om zoals het in een patrouille-instructie werd vermeld ‘kwade elementen ontzag in te boezemen en van het plegen van verzet of wangedrag af te houden’.

Postzegels uit Suriname omstreeks 1969
Foto boven: plattegrond van Paramaribo met straatnamen, links het groene vlak is het kampement gelegen en rechts is het centrum van de stad met de veerboot oversteek naar Meerzorg, Moengo en Albina.
Hieronder kaart van het centrum.Geld wat toen hier in omloop was, is 2x de waarde in nederlandsgeld.
sur

en in Nederland was het dit.
nl